Urodzinowa moc nagród - Wojas
nagrody - Wojas
Urodzinowa moc nagród - Wojas

ZASADY

Jak wziąć udział w loterii? To proste:

  • Kup dowolne buty lub galanterię skórzaną Wojas za min. 100 zł
    (na jednym paragonie lub fakturze VAT) od 1.03.2020 r. do 14. 06. 2020 r. w salonie stacjonarnym stacjonarnym lub on-line i zachowaj dowód zakupu
  • Zarejestruj nr dowodu zakupu w formularzu poniżej
  • Weź udział w losowaniu!

Okres przyjmowania zgłoszeń od 1.03.2020 r. do 14.06.2020 r.***

Dziękujemy za udział w loterii
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 14.06.2020 r.

WEŹ UDZIAŁ

Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres przyjmowania zgłoszeń od 1.03.2020 r. do 14.06.2020 r.

Wgrywany plik nie może przekraczać 2MB

1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Wojas Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000276622, posługującej się numerem REGON: 120415969, NIP: 7352691202.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wojas.pl oraz listownie na adres biura Administratora, wskazany powyżej.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii Promocyjnej „LOTERIA WOJAS” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki:

  • a. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie Laureatów nagród głównych),
  • b. Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.

4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Uczestnika tej zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2026 r.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnicy posiadają także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora danych osobowych Uczestników. Uczestnicy mogą zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@wojas.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu.
6. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze). Wycofanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych uniemożliwi dalszy udział w Loterii
7. Jeżeli Uznacie Państwo, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii.
9. Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji.
10. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu organizacji Loterii spółce pod firmą i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź (zwanej dalej: „Procesorem”). Ponadto dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub Procesor zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, a także organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
11. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Paragon
*Pole obowiązkowe.
Procedura rejestracji gracza

Laureaci

NAGRODA GŁÓWNA

3X
BON WAKACYJNY
ITAKA O WARTOŚĆI 10 000 ZŁ *

NAGRODA GŁÓWNA - BON NA WAKACJE

Anna Ś.

Michał W.

Piotr P.

CODZIENNIE

65X
KARTA PODARUNKOWA WOJAS**

Bon 300 Wojas

Barbara L.

Marcin L.

MAGDALENA L.

Marcin Kochanowicz K.

Lidia Ś.

MONIKA W.

Joanna Z.

Ilona P .

Karolina T .

Anna P .

Malwina R .

Marta R .

Natalia C .

Patrycja Ł .

Maciej L .

Bożena M .

Elżbieta B .

Aleksandra B .

Małgorzata O .

Lucyna K .

Magdalena S .

Aneta K .

JOANNA S .

Agnieszka K .

Waldemar Z .

Katarzyna P .

Mateusz D .

Daniel M .

Andrzej K .

Daniel B .

Katarzyna Z .

Janusz N .

Iwona S .

Sławomir K .

Karolina S .

MARCIN Z .

Angelika K .

Katarzyna S .

Iwona D .

Lidia D .

Aleksandra O.

Malwina W.

Tomasz M.

Ewa Ś.

Justyna S.

Anna Z.

Gabriela B.

Marzena P.

Renata D.

Klaudia C.

Marta M.

Agnieszka B.

Elżbieta Ł.

Agnieszka W.

Anna R.

Joanna S.

Piotr P.

Sylwester A.

Renata Ł.

AGATA U.

Dariusz K.

Jolanta L.

Marta M.

Judyta D.

Sylwia W.

Adam W.

Kamil J.

Katarzyna D.

Izabela S.

Katarzyna S.

Kamil Z.

Łukasz H.

Jolanta U.

Agnieszka S.

Iwona G.

Tetiana V.

Magdalena Ł.

Urszula P.

Marek S.

Jola M.

Mateusz J.

Justyna P.

Endżi M.

Dariusz S.

Beata D.

Marzena S.

Arek G.

Ilona S.

BEATA J.

Wiesław T.

Anna M.

Agnieszka Ś.

Kamila P.

Magdalena T.

Natalia N.

Martin T.

Marta M.

mariusz s.

Aleksandra P.

Wioletta P.

Wiesława Ś.

Sylwia K.

MONIKA C.

JOANNA J.

Paweł W.

Aleksy O.

Krzysztof K.

Dorota Ż.

Iwona M.

Wojciech W.

Magdalena S.

Mariusz M.

MARIUSZ G.

Izabela K.

Marcin S.

Michał K.

Adrian H.

WIOLETTA B.

Marta W.

Ewa B.

Joanna C.

Grzegorz G.

KAROLINA K.

Ewa S.

Piotr M.

Paweł C.

Tomasz T.

Justyna W.

Małgorzata N.

Andrzej M.

Elżbieta K.

MARTA J.

Karina K.

Renata K.

Aleksandra M.

Klaudia S.

Michalina W.

Adam K.

Adam A.

ADAM P.

Grzegorz P.

Krystyna N.

Marcin Ś.

Katarzyna S.

Dorota Ł.

Roman M.

Grażyna P.

Danuta P.

Aleksandra K.

Magdalena R.

Joanna G.

Agnieszka T.

Sebastian B.

Mariusz Ś.

Urszula K.

Marek W.

Agnieszka C.

adrian r.

Władysław C.

Daniel A.

Katarzyna S.

Anna K.

Agnieszka K.

Hannah Ł.

Bon 250 Wojas

Anna S.

Joanna B.

Adriana S.

Aleksandra Bielska B.

Maria K.

Mariusz Bednarski B.

Emil P.

Martyna Ptaszek P.

Dariusz P .

Malwina B .

Grzegorz K .

Sławomir C .

Karol D .

Elżbieta W .

Natalia G .

Małgorzata K .

Katarzyna C .

Maria W .

Dominika K .

Karolina Ś .

Kamila Ż .

Elżbieta D .

Agnieszka J .

Andrzej P .

Monika B .

Rafał B .

Michał O.

Diana S.

monika m .

Maria C .

Grzegorz S .

Kamila S .

Mariusz B .

Dominika C .

Wiktor T .

Mariusz F .

Dorota K .

Violetta L .

Katarzyna W .

Renata G .

Stanisław C .

Katarzyna G .

Zbigniew D .

MONIKA H .

Dorota S.

Dorota P.

Sebastian M.

Joanna L.

Iwona G.

Łukasz C.

Iwona M.

Donata S.

Katarzyna M.

Krzysztof P.

Tomasz K.

Łukasz P.

Violetta P.

Aneta S.

Zofia W.

Kacper F.

Wioleta P.

Grzegorz B.

Wioletta P.

ALICJA H.

Barbara G.

Justyna B.

Joanna W.

Barbara P.

Marta S.

Karol S.

Maria Z.

Justyna K.

Jacek, T.

Kamila S.

Kamila C.

IWONA O.

Aleksandra K.

Sylwester S.

Ewa S.

Magdalena K.

Grzegorz S.

Paulina W.

Agnieszka S.

WALDEMAR L.

Karolina Ś.

Barbara B.

Krzysztof P.

Bozena T.

kamil s.

Katarzyna M.

Krystyna C.

Barbara B.

Bożena S.

JANUSZ J.

Hanna O.

Sylwia P.

Agnieszka W.

JOLANTA G.

Karolina T.

Katarzyna B.

Mariusz P.

Ewa M.

Piotr B.

Anna P.

Sylwia K.

Sylwia K.

małgorzata k.

KLAUDIA G.

Tomasz S.

Aleksandra C.

Anna C.

Piotr C.

Jarosław M.

Magdalena P.

Artur G.

Robert Z.

Krzysztof W.

Justyna G.

Andżelika P.

Tomasz G.

Małgorzata G.

Małgorzata W.

Daniel W.

Iwona P.

Bogusław Z.

Łukasz B.

Anna M.

Marcel K.

Magdalena K.

NATALIA Ż.

Joanna P.

Bogusława G.

Dominika R.

Dominik M.

Monika Ł.

Monika S.

Anna S.

Beata M.

ewa z.

Aldona Z.

Marcin J.

Ewa E.

Emilia N.

AGNIESZKA R.

Katarzyna Z.

Marzena C.

Rafał R.

Adam C.

Hanna R.

Krystian Ż.

Marian M.

Katarzyna G.

Patrycja S.

Nataliia H.

Ewa L.

Grażyna K.

Magdalena D.

Dawid P.

Renata B.

Dagmara W.

Pawel S.

Monika O.

Ewa M.

BOŻENA K.

BOŻENA K.

Malgorzata B.

Bon 200 Wojas

Artur Majcher M.

MIKOŁAJ J.

Magdalena M.

Regina M.

Agata Ostrowska O.

Dariusz S.

Barbara B.

KLAUDIA G.

Emilia D.

Łukasz N.

Angelika K.

Marta H.

Wioletta W.

Juliusz Józef J.

Małgorzata B.

Krzysztof A.

Maria Z.

Małgorzata G.

Sylwia Poręba P.

Agnieszka Siwińska S.

Małgorzata Z.

Kamila R.

Ewelina K.

Joanna D.

Piotr R .

Agnieszka R .

Dorota S .

Roman P .

Jerzy T .

Sebastian W .

Łukasz M .

Bożena K .

Karolina C .

Wiesława B .

Dawid W .

Renata C .

Jadwiga G .

Ewa K .

Aleksandra D .

Marta M .

GRZEGORZ W .

Ewelina K .

AGNIESZKA S .

Milena M .

Dorota G .

Łukasz K .

Beata D .

Karolina G .

Danuta K .

Bożena Z .

Marzena G .

Anna B .

Grażyna S .

BEATA W .

Barbara P .

Katarzyna P .

MAŁGORZATA B .

ANETA K .

Małgorzata P .

Aleksandra C .

Aneta S .

Paweł M .

Ilona B .

Łukasz B .

Katarzyna G .

Marta K .

Jacek M .

Paulina W .

Ewa K .

Marta K .

Magdalena M .

Monika P .

Rafał P .

Magdalena N .

Sabrina S .

Joanna C .

Paulina P .

Monika F .

Mateusz Z .

Joanna S .

Agata J .

MAGDALENA H .

Łukasz A .

Ewa L .

Katarzyna L .

Aneta K .

katarzyna m .

Ewa G .

Justyna G .

Anna Z .

Emilia O .

TOMASZ T .

Kamila S .

DARIA H .

Magdalena P .

Łukasz K .

Olga P .

Dawid G .

Wojciech M .

Damian P .

Tomasz K .

Małgorzata G .

Patryk T .

Beata D .

Iwona B .

ANETA K .

Aneta B .

Teresa D .

Patryk A .

Kamil M .

Anna J .

Kinga K .

Adrian K .

Paulina C .

EWELINA R .

Beata K .

Marta S .

Monika K .

Krzysztof W .

Marta T .

Angelika B .

Marzanna P .

Małgorzata R .

Dariusz M .

Rafał N .

Marta S .

Joanna L .

Monika F .

Magdalena T .

Justyna K .

Beata N .

Aleksandra R .

Karolina B .

Karol W .

Katarzyna S .

Magdalena A .

Elżbieta T .

Grażyna U .

Anna W .

Ewa S .

Ludwika Z .

Monika N .

Barbara L .

Klaudia E.

Małgorzata B.

Patrycja J.

Sylwia M.

Bogumiła W.

Elżbieta K.

Andrzej B.

Krzysztof S.

Barbara H.

RADOSŁAW F.

Marta Z.

WŁADYSŁAW B.

Małgorzata S.

Karolina S.

Anna M.

Karolina W.

Krzysztof R.

Joanna M.

Sebastian M.

Anna D.

Emilia S.

Anna B.

Ilona W.

Dominika W.

Małgorzata K.

Karol P.

Adam K.

Agnieszka D.

Anna S.

Kamil K.

Małgorzata K.

Paweł S.

Anna W.

Damian R.

Kamila B.

Marta T.

Marian K.

Aleksandra G.

Aleksandra P.

MONIKA S.

Agnieszka S.

Małgorzata S.

Michał K.

Wiktor W.

Michał F.

Małgorzata K.

Iwona M.

Barbara S.

Marzanna P.

Paweł W.

Witold D.

Beata D.

Iwona L.

Ewa O.

Martyna C.

Małgorzata T.

SYLWIA W.

Ewa K.

Piotr P.

Katarzyna R.

Jerzy W.

Monika K.

Barbara A.

Joanna K.

Renata S.

Anna M.

Monika N.

Dorota R.

Agata G.

Sylwester P.

Katarzyna S.

Karol M.

Joanna C.

Gruba G.

Beata C.

IRMINA L.

Katarzyna C.

Aneta K.

Patrycja O.

Krzysztof O.

Jakub P.

Bogdan L.

Monika M.

Adrianna W.

Anetta Z.

Anna G.

Kinga T.

Paweł Z.

Tadeusz C.

Dorota D.

Ewa F.

DOMINIKA S.

Marcin W.

ANNA W.

Ariel W.

Monika S.

Magdalena P.

Dorota B.

Przemysław D.

Joanna L.

Adam W.

Dawid G.

Anna L.

Mariusz J.

Anna S.

Tomasz C.

Tomasz N.

Liliana U.

JANUSZ S.

Andrzej Z.

Joanna O.

Agnieszka R.

Magdalena M.

Magdalena P.

Dominika R.

Krzysztof M.

Barbara G.

Sebastian D.

JACEK M.

Adam P.

Aneta G.

daria j.

Magda F.

Sonia S.

Adam W.

Bożena R.

Henryk K.

Sylwia B.

Joanna B.

Dariusz K.

Magdalena P.

Paweł W.

Justyna W.

Natalia C.

Wojciech K.

Sławomir C.

Danuta K.

Piotr K.

Łukasz Ł.

Andrzej K.

Agata Z.

Grzegorz K.

Halina K.

Katarzyna N.

Regina B.

Małgorzata S.

Paweł A.

Kinga K.

aneta h.

Agnieszka R.

Filip B.

Rafał W.

Piotr R.

Izabela S.

Tomasz H.

Beata W.

Karolina S.

Marlena S.

Paweł C.

MAGDALENA K.

Mateusz W.

Michał M.

Dawid S.

Stanisław D.

Lucyna M.

Piotr C.

Aleksandra S.

Jarosław K.

Renata W.

Urszula S.

Bogumiła C.

Monika O.

Dorota S.

Izabela P.

Elżbieta D.

Rafał C.

Sebastian C.

Sylwia N.

Anna H.

Wojciech M.

Marta K.

Paweł N.

Kinga J.

Małgorzata B.

Katarzyna K.

Edyta G.

Justyna G.

Dariusz J.

Maria S.

Grzegorz S.

Magdalena K.

DominikA M.

PIOTR G.

Paweł S.

Sylwia Ł.

Kamila B.

Joanna M.

Agnieszka B.

Marcin K.

Krystyna D.

Anna L.

Marta S.

JADWIGA Z.

Ewa B.

Tomasz G.

Katarzyna B.

Ewa B.

Elżbieta J.

Paweł B.

Iwona K.

Zbigniew B.

Katarzyna M.

Ewa S.

Joanna M.

Agnieszka K.

Mariola S.

Beata B.

Michał M.

Sylwia S.

Marcin T.

Andrzej S.

Marcin W.

Kamil Z.

Grażyna P.

CZESŁAW W.

Emila D.

MAREK J.

Marta R.

MALGORZATA M.

Ewa J.

Yuliia S.

Anna Z.

Dorota S.

Magdalena C.

Adam Ś.

Kamil Z.

Rafał W.

Małgorzata K.

Jan N.

Piotr P.

Agnieszka b.

Anna P.

Joanna S.

Joanna C.

Renata S.

Aleksandra N.

Małgorzata G.

Paweł G.

Marcin C.

Małgorzata G.

Agnieszka R.

Sandra K.

Marcin S.

Agnieszka W.

Katarzyna K.

Ewa G.

Elżbieta C.

Anna K.

Joanna G.

Emila O.

Justyna L.

Damian D.

Aleksandra W.

Andrzej P.

Natalia R.

Konrad R.

Magdalena B.

jan p.

Agnieszka T.

Tomasz P.

Jarosław W.

Michał W.

Grzegorz C.

Andrzej T.

KATARZYNA Ś.

PAULINA B.

Beata D.

Anita K.

Aneta S.

Anna M.

Krzysztof P.

Artur M.

Maria L.

Alicja B.

leszek s.

Paweł B.

Filip T.

Anna S.

MONIKA P.

Beata K.

Maria M.

Wioletta C.

Iwona D.

Ilona Z.

Mariusz B.

Aleksandra F.

Barbara B.

Magdalena C.

Oksana R.

Joanna K.

Joanna S.

Anna Ż.

Alicja S.

ILONA S.

RENATA K.

Bożena K.

Barbara F.

Halina R.

Marcin M.

Tomasz J.

Michał L.

Ewa M.

Julita D.

ANNA P.

WANDA S.

Justyna B.

Monika S.

Mateusz S.

Sabina S.

Małgorzata J.

Sylwia G.

Ewelina W.

Elżbieta S.

Grażyna K.

Anna N.

Bożena N.

Piotr R.

Agnieszka B.

Justyna W.

Robert U.

Joanna K.

MARIA S.

Alicja S.

Piotr M.

ANNA M.

Ewelina M.

Cezary K.

Halina J.

EWELINA Z.

Agnieszka S.

Piotr D.

Zbigniew U.

AGNIESZKA W.

Jowita W.

Małgorzata G.

Klaudiusz W.

Zuzanna W.

Katarzyna G.

Aleksandra O.

Małgorzata M.

Jadwiga,Aniela M.

Beata R.

Agnieszka G.

Magdalena B.

Andrzej I.

Katarzyna Z.

ANGELIKA S.

Bogumiła D.

Patrycja D.

Honorata M.

Bon 150 Wojas

Beata L.

Mateusz P.

Agnieszka K.

Jolanta S.

Grzegorz S.

Wioleta G.

Łukasz M.

Ewa B.

Monika B.

Agnieszka T.

Angelika A.

AGNIESZKA S.

Ilona K.

Marcin Sobina S.

Anna G.

Hanna W.

JUSTYNA R.

Anna Ł.

Sebastian S.

Tomasz Ł.

Magdalena K.

Dawid D.

Sabina Knap K.

Martyna O.

Agnieszka C.

Alicja B.

Przemek L.

Ewa K.

ELŻBIETA W.

ADRIANNA B.

Katarzyna M.

Wojciech P.

Grzegorz J.

Anita F.

WIOLETTA KULIG K.

Elżbieta Owczarek O.

Marta O.

Mariola C.

Idalia C.

Karol M.

Małgorzata A.

DARIUSZ L.

IZABELA S.

Iga R.

Ewa K.

Rafał Głownia G.

Dagmara R.

Tomasz Harendarz H.

Maria C.

Ewelina O.

Edyta W .

Dorota M .

Urszula R .

Anna K .

Jan F .

Aleksandra W .

Patryk C .

Emilia K .

RAFAŁ K .

Monika A .

Karolina D .

Anna M .

Iwona Z .

Katarzyna W .

Mariusz T .

Grzegorz H .

Małgorzata K .

Monika S .

Iwona P .

IRENA R .

Zbigniew J .

Paweł K .

Katarzyna W .

Monika S .

Wojciech T .

Ewa M .

Sylwia S .

Mateusz P .

Anna D .

Rafał K .

Martyna S .

Iwona Ś .

Witold M .

Anna K .

Jolanta G .

Barbara S .

Dorota J .

Iwona G .

Łukasz B .

Grażyna L .

Sandra K .

Ewa C .

Kamil O .

Maria G .

DOROTA B .

Katarzyna W .

Filip N .

Artur T .

Anna Z .

Ilona N .

joanna s .

Ewa M .

Jakub K .

Jolanta L .

Anna W .

Emilia A .

Daniel G .

Magdalena M .

EWA Z .

Bartosz R .

Dominik S .

EWA W .

Alicja R .

Agnieszka J .

Magdalena S .

magda p .

Piotr M .

Alina S .

Konrad S .

Kamila Ż .

Mariusz G .

Kinga S .

Joanna B .

MARZENA M .

Olga B .

Marzena M .

Janina Ż .

Adam W .

Ewa C .

Beata F .

Ewa O .

Andrzej R .

Urszula C .

Joanna S .

Kazimierz J .

Ewa P .

Paulina B .

Marcin M .

Arkadiusz M .

Justyna K .

Łukasz T .

Wojciech M .

Anna S .

Hanna G .

Magda G .

Katarzyna S .

Olga O .

Dorota Z .

MONIKA M .

Radosław M .

Marcelina B .

Lucyna M .

Beata S .

Urszula G .

Karol C .

Przemysław S .

Łukasz R .

Edyta P .

Marcin H .

Anna S .

Mateusz M .

Tadeusz W .

Agnieszka O .

Paula K .

Rajmund Ś .

Danuta K .

Małgorzata Z .

Monika G .

Jacek N .

Julia Ś .

Piotr S .

Martyna D .

Wioleta K .

Robert P .

Karina T .

Bożena K .

Weronika W .

Maciej M .

Justyna L .

Karol O .

Małgorzata B .

Konrad S .

Krzysztof N .

Monika M .

Danuta K .

Piotr L .

Marta G .

Agnieszka B .

Kasia G .

Adrian K .

IZABELA S .

Sławomir M .

EWELINA C .

Kinga N .

Mateusz S .

Wojciech P .

Magorzata P .

Ewelina M .

Martyna D .

Monika M .

Marta M .

Natalia Z .

Aleksandra W .

Artur D .

Sylwia Z .

Paweł N .

Aneta K .

Anna G .

Andrzej M .

Joanna F .

DOROTA R .

Beata D .

Barbara S .

Emilia Z .

Grzegorz G .

Małgorzata W .

Milena M .

Marta W .

Tomasz C .

Marcin B .

Katarzyna S .

Dorota K.

Dorota K.

MAGDALENA S.

Mariusz P.

Kamil S.

Żaneta J .

Mariusz S .

Edyta J .

Sebastian W .

Urszula O .

Marta N .

Iwona Ś .

Kamil M .

Katarzyna L .

Agnieszka K .

Klaudia W .

Magdalena U .

Patrycja P .

Kamila O .

Wiktoria M .

Agnieszka W .

Agata S .

Monika S .

Leszek G .

Michał T .

Andrzej S .

Kinga G .

Beata M .

BOGDAN B .

Małgorzata S .

Iwona C .

KATARZYNA K .

Anna W .

Joanna K .

Krzysztof W .

Małgorzata Z .

Ewelina S .

Andrzej W .

Marta C .

Rafał P .

Iwona G .

Dorota U .

Aleksandra Ł .

Anna B .

Mariusz B .

Karol T .

RENATA N .

Barbara T .

Halina P .

Krzysztof J .

Krzysztof M .

Marcin K .

Bożena C .

Jakub K .

Adam J .

Milena R .

Krzysztof G .

Łukasz s .

Paulina G .

Leszek P .

Joanna W .

Joanna S .

Artur M .

dorota r .

Maria C .

Janusz Ś .

Agnieszka P .

Bogdan K .

Marzanna W .

Magdalena R .

Magdalena Z .

Jacek, T .

Agnieszka D .

Anna S .

Bibianna D .

Barbara P .

Karol Ś .

Damian B .

Bożena B .

Maria J .

Arkadiusz M .

Dariusz S .

Mirosław O .

Małgorzata L .

Kamil B .

Robert K .

Karolina C .

Ewelina A .

Ewelina S .

Dorota K .

Dariusz C .

Agnieszka W .

Magdalena A .

Urszula P .

Natalia K .

Dorota K .

Katarzyna T .

Ewa S .

Natalia K .

Agata T .

Karol M .

Krzysztof Z .

Rafał S .

Maria D .

Agnieszka R .

Hanna M .

Angelika B .

Karolina L .

NATALIA P .

Paulina M .

Diana W .

Halina S .

Ewelina K .

Ewelina P .

Anna W .

Ewa F .

Magdalena W .

Justyna M .

Paulina B .

EWA Z .

Elżbieta L .

Michał W .

Magda M .

Paweł P .

Agnieszka L .

Tomasz R .

Katarzyna G .

Ewa L .

Łukasz T .

Przemysław K .

Anna P .

Izabela S .

Żaneta J .

Gabriela A .

Anna Ś .

Pamela K .

Anżelika R .

Piotr N .

Katarzyna W .

Łukasz K .

LIDIA O .

Ilona D .

Michał S .

Bożena W .

Danuta Z .

Sandra P .

Marzanna P .

DOROTA C .

Magdalena M .

Katarzyna N .

Tomasz C .

Małgorzata W .

Anna G .

Małgorzata W .

Andrzej L .

Sylwia T .

Milena K .

Agnieszka Ł .

Aleksandra G .

Ewelina W .

Dorota K .

Ewa K .

Paweł G .

Agnieszka K .

Barbara A .

Agata M .

Maja S .

Magdalena B .

Paulina J .

Mariusz L .

Aneta Ś .

Roman M .

Anna W .

Dagmara D .

Andrzej W .

Andrzej Z .

Grzegorz P .

Łukasz W .

Agnieszka R .

MAGDALENA L .

Beata Ż .

Anna R .

Katarzyna D .

Iwona K .

Bożena P .

Anna K .

Konrad K .

Dorota K .

Justyna P .

Anna K .

Marta S .

Małgorzata D .

Lidia S .

Sandra K .

Bożena K .

Piotr G .

Paulina B .

Aleksandra K .

Damian J .

Agnieszka Z .

IGOR P .

JOLANTA R .

Małgorzata S .

Dariusz M .

Piotr H .

Damian B .

Olga S .

EWELINA W .

Anna D .

Ewelina K .

Małgorzata Ż .

Jolanta D .

Piotr P .

Katarzyna P .

DOROTA K.

Barbara O.

Aleksandra R.

Joanna K.

Maria M.

Barbara R.

Grzegorz K.

Sebastian W.

Katarzyna M.

Edyta S.

Robert S.

Piotr K.

Beata Ł.

Eliza B.

Joanna S.

Marek S.

MIROSŁAW K.

Grzegorz L.

Monika B.

Anna K.

Agnieszka J.

Wojciech P.

Renata S.

Marta C.

Magdalena Ś.

Marta W.

Michal W.

Anna L.

Katarzyna W.

Artur B.

Elżbieta S.

Iwona U.

justyna K.

Damian K.

Katarzyna G.

Anna M.

WŁADYSŁAW B.

DARIA S.

Małgorzata S.

Anna B.

Marzena S.

Mariusz J.

Ewa D.

Agata S.

Karina O.

Kamil F.

Marcin B.

Jakub O.

Beata K.

Tomasz G.

Kamila Ł.

MICHAŁ K.

Anna W.

Natalia W.

Andrzej B.

Marzena K.

Anna S.

Agnieszka R.

Magda S.

Agnieszka F.

Aleksandra M.

Martyna A.

Agnieszka J.

Michał Ś.

Anna K.

Anna N.

Bożena K.

Aneta S.

Mirosława K.

Grażyna U.

Krzysztof R.

Natalia M.

Joanna S.

Karolina G.

Paweł P.

ŁUKASZ K.

Ewa S.

Zuzanna S.

Mateusz L.

Kamila P.

Sylwia S.

Katarzyna K.

Paweł A.

Katarzyna K.

Agnieszka W.

Jacek S.

Magdalena Ł.

Joanna K.

Ewa S.

Agnieszka G.

Aleksandra R.

Witold D.

Agnieszka J.

Helena G.

Justyna Ł.

Beniamin D.

Krzysztof T.

Arkadiusz T.

Katarzyna C.

DARIUSZ S.

Urszula L.

Barbara G.

Tatiana Ś.

ANNA H.

Joanna B.

Izabela N.

Anna K.

Malgorzata P.

Ewa B.

Monika G.

Iwona K.

MAŁGORZATA D.

Zbigniew N.

Aneta A.

Beata R.

Mariusz G.

Magdalena B.

Marek B.

Izabela B.

Anna K.

Katarzyna G.

Roksana B.

Paweł S.

Kamila K.

Norbert M.

Dorota M.

Celina S.

Dominika L.

Kamila C.

Magdalena Ś.

Katarzyna W.

WIOLETTA B.

Grzegorz C.

Edyta T.

Jolanta G.

Iwona B.

Anna O.

Jarosław N.

Piotr S.

monia r.

SYLWIA L.

Agata W.

Joanna C.

KATARZYNA M.

Sylwia B.

Natalia B.

Klaudia K.

Karolina M.

Dariusz K.

Patrycja L.

Magdalena G.

Sandra H.

Mateusz L.

Sebastian D.

Joanna M.

Ewelina S.

Marcin D.

Jakub P.

Hanna Ś.

Kamil M.

Julia C.

Agnieszka K.

Bogusława M.

Katarzyna P.

Eliza G.

Grzegorz J.

Ewa K.

Piotr C.

Paweł K.

Witold S.

Daniel D.

Aleksandra K.

Anna K.

Natalia S.

Monika N.

IZABELA K.

Renata Ż.

Alicja S.

Marta P.

Dominika G.

Karolina S.

Marcin K.

Jakub K.

Emilia A.

Małgorzata W.

Marta Ś.

Iwona S.

Adam S.

Michał M.

Aneta C.

Magdalena B.

Greta H.

Anna D.

Aleksandra K.

Anna I.

Barbara S.

Anna G.

Waldemar S.

KATARZYNA G.

Bożena T.

Anna J.

Joanna Ł.

Kamila C.

Anita J.

Hanna K.

Natalia W.

Maria D.

Anna F.

Patryk K.

Katarzyna K.

Aleksandra K.

janusz s.

Adrianna W.

Nikola F.

Sebastian C.

Piotr G.

jakub p.

Izabela P.

Iwona Z.

MAŁGORZATA N.

Maciej S.

Ewa G.

Anna D.

MACIEJ S.

Marta D.

Ola S.

Monika O.

IRENA K.

Paweł Ż.

Marcin S.

Jolanta P.

Wioletta D.

Marta N.

Rafał T.

Konrad S.

Andrzej N.

Marzena P.

Bogusława P.

Krystyna K.

Wiesław P.

Tomasz K.

Elżbieta S.

MONIKA B.

Iwona I.

Liliana W.

Adrian M.

Paweł P.

Anna B.

Ala F.

Sławomir S.

Dorota D.

Agnieszka G.

Marlena M.

Rafał B.

Beata R.

Patrycja G.

Daniel S.

Agnieszka G.

Stella K.

Maciej G.

Weronika O.

MATEUSZ P.

Katarzyna C.

Damian Ś.

Idalia C.

Ewelina Ś.

Paweł P.

Edyta Z.

Kamila C.

Karolina S.

Alicja B.

Zoryana L.

Magdalena K.

Magdalena P.

Łukasz W.

Ewa W.

Krzysztof C.

Zuzanna D.

MARTA S.

Mateusz P.

Anna J.

Michał S.

Nina P.

Regina N.

Przemysław D.

FRANCISZKA D.

Ewa R.

Piotr W.

Adam B.

Magdalena K.

Natalia Z.

Przemysław S.

Jolanta C.

Anna P.

Dariusz K.

Anna W.

Michał F.

Michał S.

Sylwia O.

Mirosława P.

Barbara L.

Jolanta F.

Marcin J.

JACEK K.

ŁUKASZ W.

Mariola W.

KATARZYNA J.

Joanna C.

Zbigniew K.

Kazimierz L.

Agnieszka S.

Filip C.

Wioleta M.

Paulina K.

Katarzyna M.

Marcin K.

Hanna K.

PRZEMYSŁAW B.

Małgorzata J.

Barbara O.

IWONA W.

Joanna M.

Arkadiusz M.

Anna B.

Alicja P.

Piotr P.

Beata P.

Jolanta Z.

Beata W.

Barbara P.

Bartosz C.

Natalia S.

Ewelina B.

Michał T.

Leszek S.

Weronika Z.

Kinga P.

Gabriela G.

Ilona W.

Żaneta R.

Halina W.

Joanna K.

Michał D.

Małgorzata T.

Katarzyna K.

Magdalena Z.

Zuzanna D.

Paulina W.

Danuta R.

Adam P.

Dorota S.

SYLWIA W.

Manuela K.

Monika K.

Martyna W.

Dariusz M.

Urszula O.

Elżbieta F.

Dorota W.

Barbara G.

Mirela B.

Katarzyna K.

Monika D.

Grzegorz C.

Tatiana L.

Mariusz W.

Jacek S.

Marcin C.

Justyna C.

Elżbieta C.

IWONA S.

Iwona Z.

Małgorzata G.

Agnieszka M.

EMILIA j.

LUIZA B.

Magdalena M.

Alicja K.

ewelina g.

Marzena B.

Justyna Z.

Anna K.

Karol k.

Robert P.

Mateusz B.

Katarzyna K.

Beata T.

Katarzyna J.

Marzena T.

MAGDALENA S.

ADRIANA I.

Grażyna S.

Sylwia S.

Bartosz S.

Paulina S.

Patrycja M.

Iga M.

Kasia B.

WŁADYSŁAW B.

Łukasz S.

Krystian S.

Barbara J.

Edyta K.

Olga W.

Aleksandra B.

AGNIESZKA N.

Sławomir J.

ANNA K.

Katarzyna J.

Monika Z.

Przemysław N.

AGATA Z.

Monika S.

Beata P.

Jolanta K.

Łukasz R.

Maria P.

Artur Ł.

Dariusz S.

Adam M.

Justyna K.

Karolina P.

Beata P.

WALDEMAR J.

Katarzyna D.

Tomasz F.

Aleksandra M.

Sylwia K.

Dorota K.

Regina K.

Izabela B.

Małgorzata S.

Łukasz K.

Łukasz K.

Zbigniew S.

Anna J.

MICHAŁ K.

MARIA S.

Maria N.

Agnieszka O.

Ewelina S.

Magdalena K.

Sławomir W.

Teresa S.

Wiesława A.

Mateusz C.

Elżbieta B.

Michał P.

Patryk T.

Ewelina W.

Joanna Z.

Anastasiia D.

Agnieszka B.

Lukasz S.

Józef S.

Marzena S.

Anna P.

ALBERT Z.

Anna Z.

Myroslava M.

Iwona S.

Magdalena K.

Hanna G.

Marta S.

Bożena Z.

Beata K.

Karolina O.

Marcin W.

maria s.

Cecylia S.

Szymon L.

Bożena M.

Andrzej S.

Joanna G.

Rafał K.

Ireneusz M.

Joanna A.

Michał Ż.

Aneta M.

Agnieszka T.

Barbara R.

Marlena Ł.

Katarzyna P.

Adam L.

Arkadiusz M.

Zbigniew S.

Agnieszka K.

renata w.

Michał C.

IGNACY N.

Robert S.

Judyta D.

Łowczyński Ł.

Andrzej P.

Iwona R.

Paweł P.

Anna K.

Piotr P.

Katarzyna S.

Mariola M.

Krzysztof G.

Katarzyna S.

Elżbieta B.

Monika M.

Barbara S.

Katarzyna G.

Natalia S.

Krystyna D.

Artur M.

Ewelina S.

Agata Z.

Emilia B.

Urszula G.

Maciej W.

Magdalena S.

Małgorzata J.

Zbigniew J.

Beata N.

Cezary J.

Ewa S.

Kubiś K.

JOLANTA K.

Ewa G.

Halina D.

Jolanta S.

Joanna R.

Aneta W.

Monika S.

Krystyna K.

Wojciech P.

Ludmiła S.

Beata K.

Piotr C.

Rajmund Z.

Filip C.

Marta S.

Jakub G.

WOJCIECH R.

Anna W.

WOJCIECH P.

Michalina C.

Mariola P.

Krzysztof S.

DANUTA P.

Barbara C.

Jolanta G.

Izabela O.

Joanna S.

Barbara P.

Rafał A.

Katarzyna R.

Beata G.

Barbara S.

Monika K.

Michał S.

Wioletta S.

Piotr N.

Mariusz S.

Aleksandra G.

Mariusz S.

EWA W.

Anna K.

Maciej B.

Michał M.

Dawid G.

Kazimierz D.

Paweł B.

Marian P.

Wioletta S.

Karolina P.

Zdzisława K.

Ania S.

Lucyna Z.

Monika M.

Edyta K.

Magdalena S.

Ilona T.

Jakub P.

Ewa F.

Ryszard I.

Anna Z.

Paweł C.

Katarzyna O.

Joanna K.

Aleksandra B.

Iwona S.

Cecylia M.

Małgorzata S.

Piotr S.

Honorata J.

Mariusz P.

Katarzyna T.

Michał H.

Mirosław L.

Agnieszka K.

Anna G.

Piotr P.

Patrycja P.

BOGDAN W.

Joanna G.

Ewa G.

Justyna B.

Dorota K.

Patrycja G.

ALICJA R.

Waldemar K.

Małgorzata K.

Joanna P.

Ania P.

Izabela B.

WOJCIECH K.

Agnieszka T.

Marzena T.

Anna S.

Agnieszka B.

Lucyna K.

IWONA S.

Sylwester Ś.

Michał B.

Renata Ł.

Daniel M.

Tadeusz H.

Małgorzata S.

Paweł P.

Marzena P.

Małgorzata S.

Renata S.

Dagmara P.

ANDRZEJ S.

Krystyna Ż.

Andrzej D.

Monika K.

Katarzyna K.

Damian Ł.

Sylwia Ł.

Jakub K.

Elżbieta M.

Beata S.

Katarzyna Z.

Wojciech Z.

Dorota H.

Dominik K.

Dagmara S.

Artur S.

Agnieszka K.

Marta S.

Marek W.

Michalina K.

Aneta W.

Klaudia R.

Monika S.

Jacek S.

Magdalena P.

Beata K.

Katarzyna M.

Marta K.

WOJCIECH S.

Dorota W.

Bożena R.

Karina S.

Kamila B.

Aliaksandr L.

Jakub M.

Jolanta K.

Nina B.

Natalia W.

Paweł N.

Wioletta G.

Ewa M.

Agnieszka J.

Robert O.

Stanisław D.

Regina M.

Barbara Ż.

Barbara M.

Patrycja N.

Sebastian p.

JERZY J.

Artur R.

Emilia B.

Katarzyna S.

Łukasz N.

Damian K.

Łukasz B.

Adam T.

Agnieszka R.

Jolanta S.

Ela P.

Teresa G.

Renata J.

BARBARA S.

Jacek, T.

Krzysztof O.

Zbigniew O.

Krystyna L.

Iwona S.

Renata S.

Joanna K.

Dorota S.

Izabela M.

Małgorzata S.

Monika B.

TERESA D.

Anna B.

Aleksandra C.

KATARZYNA J.

Damian A.

Magdalena K.

Katarzyna G.

Marlena M.

Karolina M.

Bon 100 Wojas

Jacek R.

Anna D.

Joanna I.

Krzysztof P.

Idalia C.

Magdalena G.

Inez S.

Elżbieta Wilk W.

Grzegorz Świerzy Ś.

Malwina S.

IWONA ZAPŁOTNA Z.

Zofia K.

Katarzyna S.

Agata Kotwica K.

Agnieszka D.

Magdalena R.

Sławomir J.

Zofia O.

Kamil G.

Łukasz S.

Urszula B.

Anna S.

Marta K.

Sławomir P.

Łukasz G.

Milena M.

Agnieszka P.

Aleksandra M.

Bartlomiej C.

Agnieszka J.

Tomasz S.

Andrzej K.

Jakub N.

Katarzyna G.

Marlena Ł.

Zbigniew W.

Agnieszka Marta S.

Anna C.

Sylwia Kozak K.

Anna D.

Joanna Domańska D.

Kasia Krzyzak K.

Ilona N.

MAGDALENA STAŚKIEWICZ S.

Sebastian B.

Ewa G.

Emilia B.

Małgorzata C.

Agnieszka K.

Bożena B.

Adam G.

Stanisław D.

Bernadetta Leja L.

Rafał K.

Julia F.

Krzysztof R.

Anita Ł.

Katarzyna T.

Karolina S.

Jakub Ż.

Wioletta D.

Agnieszka S.

Marta G.

Magdalena K.

Aneta K.

Teresa G.

KAMIL S.

Karolina K.

Aneta L.

Renata Kiwnik K.

Martyna T.

Magdalena M.

Łukasz M.

Maciej P.

Sylwia D.

Agnieszka C.

Małgorzata S.

Arkadiusz K.

Danuta K.

Jolanta K.

Monika T.

Katarzyna Walczak W.

Katarzyna P.

Aleksandra F.

Ewelina B.

Dorota W.

Anna S.

Katarzyna S.

Magdalena S.

Agnieszka R.

Agnieszka O.

Aleksandra S.

Marcin Ryszard G.

Małgorzata H.

klaudia P.

Patrycja J.

Marcin P.

Pałka Rafał R.

Katarzyna J.

Jagoda B.

Dominika U.

Piotr Bieńkowski B.

Edyta W.

LUCYNA B.

Jan S.

Justyna S .

karolina J .

Tomasz D .

Sylwia K .

Paulina M .

Eliza G .

Aleksandra M .

Barbara R .

Regina N .

Natalia M .

Zbigniew D .

DOROTA B .

Piotr S .

Seweryn M .

Monika S .

Karolina F .

Anna M .

Maciej A .

Małgorzata K .

Monika K .

Monika K .

Stanisław D .

Urszula P .

Julita N .

Justyna J .

Dawid P .

Paulina O .

Barbara S .

Katarzyna T .

Anna K .

Agnieszka R .

Marlena M .

Agnieszka L .

Filip C .

Joanna K .

Roman S .

Anna B .

Bozena H .

Joanna S .

Julita Ł .

Marina K .

Aleksandra K .

Marzena Z .

Wojciech K .

Łukasz K .

Małgorzata P .

Dariusz G .

Ewa Z .

Tomasz W .

EDYTA D .

Grażyna D .

Bartłomiej S .

Joanna S .

Angelika Ł .

AGNIESZKA B .

Magdalena R .

Monika R .

Ewa S .

Jacek C .

MARZENA K .

Tadeusz W .

Danuta Ł .

Bartłomiej T .

Ewa G .

Jolanta A .

Agnieszka T .

Ewa J .

Sebastian R .

Kinga K .

Krzysztof M .

Wioletta P .

Sylwia K .

Marcelina B .

Paulina K .

Urszula K .

Lidia C .

Agnieszka D .

Karolina Ś .

AGNIESZKA O .

Daniel K .

Elżbieta S .

ILONA K .

Pawel O .

Kinga C .

Jadwiga C .

Anna S .

Michał J .

Piotr P .

MARZANNA T .

Renata S .

Marta W .

Urszula Ł .

Agnieszka W .

Aneta G .

Anna N .

Joanna K .

Wojciech G .

Monika S .

Kamil S .

Joanna D .

Anna K .

Łukasz M .

Wiktor K .

marek r .

Jakub B .

Izabela S .

Kamila S .

Rafał P .

Jolanta P .

Piotr P .

Aneta G .

Angelika A .

Adam P .

Katarzyna K .

Grzegorz N .

Jolanta M .

Karol N .

Łukasz G .

Natalia W .

Michał P .

Monika O .

Anna M .

Natalia J .

Monika P .

Jolanta A .

Viktoriia B .

Leszek S .

Piotr R .

Klaudia B .

Karolina, K .

Małgorzata W .

Dawid S .

Izabela K .

Piotr B .

agnieszka s .

Piotr C .

Dorota A .

Elżbieta Ś .

Małgorzata S .

Aleksandra M .

Agnieszka R .

Waldemar O .

Anna K .

Jakub Ł .

Grażyna S .

Beata, K .

Aneta Z .

Natalia M .

Ewa Z .

Ewa M .

Stanisław D .

Jerzy K .

Jakub D .

Mariusz K .

Anna P .

Krzysztof J .

Iwetta S .

Andrzej D .

Joanna K .

Agnieszka C .

Sandra C .

Monika W .

Joanna M .

ANNA P .

Urszula G .

Anna K .

Karol S .

Dominik W .

Elżbieta P .

Marcin R .

Elżbieta Ł .

Alicja M .

Dominika W .

Piotr Ż .

Lucyna J .

Michał N .

Izabela G .

Konrad Z .

Bożena K .

Agnieszka R .

Agnieszka S .

Izabela W .

Magdalena G .

Małgorzata K .

BERNARDYNA S .

Milena K .

Grzegorz J .

Przemysław T .

Marek S .

Kamilla L .

Justyna U .

Ewelina M .

Małgorzata S .

Sylwia C .

Aneta P .

Klaudia L .

Beata P .

Joanna D .

Agnieszka R .

Mariusz G .

Kamila W .

Łukasz Z .

Lucyna M .

Alicja M .

Ewa S .

Józef M .

Stanisław D .

Krzysztof N .

Elżbieta M .

Katarzyna P .

Artur S .

Robert L .

Edyta D .

Krzysztof K .

Edyta W .

Marta M .

Robert W .

Urszula S .

Joanna B .

Malwina G .

Natalia P .

Franciszek L .

Paweł K .

Jacek O .

ALICJA T .

Magdalena P .

Paweł B .

florian ś .

Krzysztof Ś .

Edyta D .

Jolanta T .

Ewa Ł .

Ryszard K .

lidia ś .

Paweł J .

Tomasz B .

Barbara M .

Małgorzata L .

Julita J .

Emilia B .

Vesta H .

Krzysztof W .

Daria K .

Magdalena R .

Marzanna S .

Mucha M .

Justyna S .

Ewa A .

AGATA R .

Maciej M .

Anna P .

Paula K .

Robert S .

Katarzyna P .

Małgorzata S .

Marta W .

Ewelina P .

Iwona K .

Ewelina I .

Magdalena B .

Sylwia M .

Anna B .

Wioletta W .

Magdalena M .

Piotr W .

Sylwia R .

Anna P .

Aneta K .

Dorota S .

JAROSŁAW B .

Katarzyna U .

Adrian S .

Bożena P .

Radosław R .

Anna B .

Marek D.

Monika S.

Angelika S.

Tomasz P.

Iwona K.

Leszek G.

Jadwiga C.

Anna K.

Natalia M.

Maciej S.

Dorota H.

Aneta M.

Renata J.

Paulina W.

MONIKA M.

Iwona P.

Marlena K.

Aleksandra W.

Karolina K.

Dominika G.

Paweł Z.

Agnieszka R.

Dorota W.

Bartek K.

Jolanta K.

Małgorzata B.

Natalia G.

DOROTA R.

Agnieszka Z.

Krzysztof S.

Dominika C.

Adam S.

Dorota Z.

Anna S.

Joanna B.

EDYTA S.

Jolanta B.

Szymon B.

Bartek K.

Leszek P.

Łukasz S.

Tomasz G.

Mariola M.

Magda S.

KRYSTYNA H.

MONIKA K.

DOROTA C.

Agnieszka K.

Sławomir M.

Bartek K.

Piotr Z.

Katarzyna R.

Bożena K.

Wojciech P.

Paweł Ż.

Agata S.

Paulina W.

Agata N.

ANNA K.

Wojciech G.

Joanna R.

GRAŻYNA J.

Jacek K.

jacek z.

Katarzyna W.

Dominika S.

Kamila P.

Anna G.

Krzysztof K.

Monika B.

Dagmara P.

Beata B.

Agnieszka K.

Iwona K.

Karolina G.

Beata G.

Katarzyna D.

dorota d.

Monika T.

Paulina B.

Pawel S.

Agnieszka P.

Daniel S.

Beata G.

Joanna M.

Karolina B.

Michał M.

Janusz K.

Waldemar M.

Grzegorz J.

Anna E.

Katarzyna W.

Mariusz W.

Monika O.

Patrycja C.

Marzanna S.

Katarzyna O.

MONIKA S.

Magdalena P.

Justyna Z.

Justyna S.

Patrycja P.

JOLANTA B.

Mirosław P.

BOŻENA K.

Iwona C.

Paweł B.

Paweł B.

Ewa A.

Izabela L.

Przemysław W.

Magdalena J.

Ewelina K.

Mateusz P .

Zuzanna K .

Magdalena D .

Paweł G .

Karolina G .

Michał N .

AGNIESZKA W .

Dominika K .

Renata C .

Elżbieta S .

Karolina B .

Marek S .

Beata L .

Klaudia W .

Dorota K .

Patrycja B .

Iwona S .

Barbara B .

Karol Ł .

Aneta W .

Patrycja S .

Adrianna C .

Karolina C .

dagmara p .

Marta R .

Artur R .

Wanda G .

Roksana G .

Sylwia S .

Marta M .

Ewa K .

Sylwia J .

Tomasz K .

Małgorzata K .

Klaudia W .

Katarzyna L .

Katarzyna W .

Joanna W .

Michał S .

Karolina O .

dorota d .

Ewelina S .

Borowczyk B .

Ania O .

Renata A .

Katarzyna S .

Katarzyna O .

Łukasz T .

Justyna G .

ANGELINA K .

Ewa Z .

daria j .

Monika C .

Gabriela A .

Alicja O .

KATARZYNA S .

Bożena S .

Małgorzata L .

Marcin Z .

Marta G .

Michał W .

Adam T .

Maciej S .

Joanna Ś .

IWONA S .

Agnieszka D .

Hanna J .

Janusz K .

Katarzyna K .

Michał K .

Renata M .

Daniel S .

Agata A .

Dorota W .

Paulina K .

Daria P .

Agnieszka P .

Agata S .

Maciej W .

Jarosław M .

Marta S .

Agata K .

Justyna M .

Krzysztof L .

Martyna B .

Beata K .

Arkadiusz M .

Grzegorz J .

Sylwia S .

Natalia B .

Łukasz P .

Jakub K .

Anna C .

Wioleta T .

Sylwester C .

Mariusz W .

Wojciech D .

Magdalena B .

Daniel A .

Anna M .

Łukasz C .

Konrad B .

Marcela T .

Sławomir O .

DOROTA G .

Joanna S .

Klaudia G .

Damian K .

Wanda G .

Bożena Ł .

Joanna S .

Gabriela D .

Paulina K .

Paweł N .

Agata Z .

Marta N .

Jarosław B .

Michał M .

Karolina W .

Karina K .

Agnieszka P .

Agnieszka P .

Lidia N .

joanna b .

Katarzyna A .

Maciej K .

Natalia K .

Zyta S .

Joanna U .

Dorota S .

Zbigniew Z .

Elżbieta S .

Bernadetta M .

Aneta K .

JOANNA M .

Anna K .

Damian J .

Magdalena K .

Jadwiga S .

Beata K .

Tomasz P .

Tomasz T .

Ewelina B .

Marcin B .

Katarzyna D .

Sylwia P .

Filip C .

Aleksandra P .

Ewa P .

Patrycja B .

Beata C .

Marcin R .

Izabela K .

Katarzyna R .

Tadeusz C .

Bartosz C .

Aleksandra M .

Bartłomiej L .

Daniel S .

Zuzanna K .

ANNA Z .

Teresa S .

Paweł D .

Marta Ś .

Aneta W .

Agata W .

Rafał S .

MARIA S .

Weronika R .

Jakub W .

Monika B .

Katarzyna P .

Justyna W .

Grzegorz T .

Henryk K .

Karina P .

Arletta K .

Barbara N .

Aleksandra F .

Natalia W .

Adam B .

Michał C .

Krzysztof G .

DANUTA W .

Iwona B .

adam p .

Marian K .

Dagmara Z .

Anna L .

Zuzanna S .

Aleksandra V .

Janusz N .

Anna K .

Hanna J .

Marta K .

Marta Ś .

Urszula W .

Juliusz J .

Grażyna G .

Michał J .

Marek R .

Alicja P .

Dominika W .

Anna J .

Natalia K .

Joanna S .

Piotr G .

Marcin/Bartosz K .

Marcin Z .

Marek N .

Emilia J .

Natalia B .

Magda S .

Anna M .

Sylwia K .

Paulina B .

Rafal P .

AGNIESZKA B .

Damian M .

Jacek C .

Katarzyna W .

Grzegorz K .

Monika S .

Grzegorz F .

Magdalena B .

Jarosław R .

Damian J .

Anna H .

Patrycja W .

Adam S .

Anna K .

Andrzej B .

PATRYCJA P .

Anna P .

Leszek D .

Rafał N .

Grzegorz R .

Wioletta P .

Katarzyna G .

Zuzanna K .

Katarzyna S .

KATARZYNA Ś .

Agata C .

Monika W .

Maciej W .

Emilia D .

SYLWIA M .

PATRYK K .

Tadeusz M .

Izabela P .

Witold M .

Małgorzata P .

AGNIESZKA H .

Sławomir S .

Michał O .

Kamila P .

Katarzyna W .

Grzegorz B .

Ewa L .

Joanna J .

Kinga P .

Kinga J .

Andrzej K .

Marian U .

Karolina G .

Ilona P .

Magdalena G .

Aleksandra S .

Agnieszka M .

Emilia K .

Kamila M .

Paweł B .

Magdalena M .

Aneta J .

Miroslaw P .

DAMIAN S .

JAN N .

Monika W .

Jolanta G .

Paulina B .

Anna B .

Małgorzata P .

Patryk G .

Monika P .

Monika G .

Sylwia P .

Przemysław D .

Konrad T .

Paweł K .

DOMINIKA S .

ULA M .

Dariusz P .

Janusz Ś .

Paweł S .

Przemysław W .

Grażyna W .

Anna P .

Małgorzata O .

Łukasz W .

Małgorzata Ł .

Kamil S .

Emilia P .

Ewa D .

Zbigniew S .

Magdalena M .

Iwona G .

Dominik S .

Magdalena M .

Wioletta M .

Monika S .

Beata S .

Marta B .

Agnieszka P .

Kamila K .

Patrycja B .

Ewelina S .

Aleksandra K .

Tomasz K .

Agnieszka K .

Anna B .

Regina R .

Lidia N .

Jakub S .

MILENA M .

Sylwia G .

Michał Z .

Jarosław M .

Kamila R .

Anna S .

Marika G .

Kamila M .

Dorota R .

Monika K .

Bartosz K .

ANETA N .

Anna S .

Małgorzata Ś .

Elżbieta J .

Agnieszka K .

LILIANA J .

Mateusz S .

Joanna F .

Katarzyna B .

Małgorzata P .

Olena S .

Alicja S .

Małgorzata K .

Wioletta A .

Krzysztof B .

Grażyna Ł .

Łukasz G .

Mateusz R .

Agnieszka B .

Małgorzata H .

Tomasz P .

Agnieszka J .

Magdalena M .

Zuzanna K .

BARBARA O .

Ewa S .

Anna G .

Marta W .

Karina K .

Michał K .

Karolina G .

Iwona K .

Magdalena K .

Dariusz M .

Oksana H .

Bożena J .

Barbara P .

Radosław K .

ROMAN M .

Basia G.

Adela G.

Beata L.

Katarzyna C.

Artur B.

Witold S.

Jolanta M.

Joanna K.

Anna K.

Kinga N.

Dariusz M.

Karolina W.

AGNIESZKA S.

Tomasz T.

Katarzyna G.

Radosław B.

Marta K.

Beata O.

Edyta B.

Małgorzata H.

BOŻENA K.

Anna H.

Radosław P.

Katarzyna N.

Izabela J.

Magdalena P.

Leszek A.

Wojciech K.

Anna C.

Anna W.

Karolina Ż.

Beata K.

Jacek C.

Gabriela S.

Joanna R.

Dorota G.

Aleksandra G.

Łukasz T.

Roksana K.

Patrycja D.

Anna W.

Agnieszka B.

Ewelina B.

Łukasz F.

Karolina R.

Grażyna G.

Agata J.

Magdalena C.

Sandra B.

Kamila C.

Barbara G.

Sonia N.

Dariusz T.

Adam K.

Katarzyna Z.

Weronika K.

Elżbieta J.

Tomasz C.

jakub p.

Ewa B.

Agnieszka B.

Zuzanna K.

Iwona Z.

Mateusz K.

Wawrzyniec P.

Justyna S.

Agata M.

Adrianna W.

Marlena Z.

Agnieszka S.

Jacek S.

Monika R.

Olha B.

Kacper N.

Sylwester A.

Agnieszka W.

Renata S.

Dominika S.

Patrycja Ś.

Sławomir P.

Monika O.

Agnieszka C.

Monika Ł.

Wanesa G.

Marta J.

Kinga T.

Krystyna Z.

Anna W.

Wojciech H.

Aleksandra O.

Michał M.

Barbara N.

Agnieszka G.

Marcin M.

Ewelina P.

Agnieszka S.

Agnieszka B.

Bartłomiej T.

Katarzyna C.

Elżbieta N.

Marcin P.

Mariola G.

Agnieszka P.

Adrianna D.

Ewa S.

Anna G.

Arkadiusz A.

Karolina W.

Aleksandra W.

Jolanta K.

Marta C.

Rafał G.

Katarzyna D.

Izabela J.

Agata K.

Marceli W.

violetta k.

Żaneta W.

Beata W.

Emilia G.

Tomasz K.

Ilona K.

Anna C.

Agnieszka M.

Piotr B.

iwona k.

Małgorzata S.

Marcin Z.

Karolina M.

Marcin K.

Anna S.

Marcin S.

Anna S.

Marzena G.

Ilona P.

ksenia a.

Renata M.

tomasz w.

Jacek Ż.

Sylwia M.

Małgorzta J.

Justyna P.

Agnieszka K.

Małgorzata B.

Ewelina S.

Aleksandra F.

Daria S.

Łukasz U.

Aldona Z.

Tomasz O.

Marta J.

Renata M.

Karol B.

Roman W.

Sara P.

Lidia J.

Janusz N.

Krzysztof W.

Marta T.

Mikołaj L.

Katarzyna J.

Zuzanna B.

Patrycja W.

Sebastian W.

Kamila G.

Maria C.

Małgorzata S.

SANDRA P.

Joanna K.

Marlena M.

Marta S.

malgorzata s.

DOROTA K.

Adam J.

Karolina O.

Marzenna H.

Dorota K.

Agata S.

Marta B.

Arkadiusz P.

Emilia W.

Emilia J.

Małgorzata R.

Tomasz M.

Magdalena K.

Dagmara M.

Alina J.

IZABELA K.

Aleksandra G.

Małgorzata Ć.

ANNA S.

Marta B.

Justyna M.

Katarzyna S.

Gabriela K.

Kamil M.

Ada K.

Piotr S.

EWELINA W.

Aleksandra K.

Łukasz N.

Małgorzata F.

Adam K.

Michał S.

Monika K.

Izabela H.

Agnieszka M.

Sławomir S.

Katarzyna K.

Anna M.

Anna M.

Magdalena P.

RENATA C.

Jan M.

Agnieszka K.

Marek S.

Michał N.

Krzysztof E.

Piotr K.

Paulina J.

Alicja H.

Marta F.

Agnieszka Ż.

Ilona B.

Dagmara R.

Dorota M.

Ireneusz J.

Michał K.

Agnieszka W.

Anna C.

iwona u.

Agnieszka B.

Szymon K.

Marta W.

Agnieszka K.

Aron S.

Aleksandra A.

Mariola L.

Ewa R.

Krzysztof C.

Magdalena C.

Beata P.

Magdalena G.

Tomasz T.

Dorota M.

Ewa O.

Maja J.

Małgorzata R.

Jarosław D.

Barbara M.

Wiesława B.

Justyna S.

Hanna P.

Renata S.

Adrianna S.

Aneta M.

ANNA A.

Renata Z.

Wiktor T.

Edward B.

Maciej M.

Marlena Ł.

Jolanta K.

Joanna W.

Damian Z.

Justyna K.

Małgorzata S.

Justyna U.

Beata G.

Agnieszka K.

Anna A.

Michał P.

Marzena S.

Aleksandra R.

Anita C.

Barbara m.

CEZARY B.

Paweł N.

Iwona B.

STANISŁAW G.

Danuta S.

Małgorzata Z.

Jolanta T.

GRAŻYNA S.

Agnieszka S.

Leszek M.

Arkadiusz G.

Katarzyna C.

Izabela N.

Marek S.

Iwona G.

Adrianna G.

Marta W.

Anna J.

Monika Ż.

Marek J.

Marta R.

Anna M.

Aneta K.

Zbigniew Z.

Magdalena Z.

Iga S.

Szymon B.

Monika M.

Anna J.

Agnieszka S.

Monika H.

TAMARA N.

Maria J.

Aneta R.

Magdalena W.

Patrycja H.

magdalena f.

Beata K.

Alicja S.

Jakub S.

Wojciech D.

Klaudiusz W.

Olga K.

Karol J.

Piotr S.

Maria K.

Eugeniusz B.

Halina J.

Karolina B.

Angelika T.

JOANNA P.

Patrycja P.

Paweł D.

PIOTR L.

Ewa P.

Jerzy T.

Maria D.

Michał C.

Anna M.

Anna J.

Łukasz B.

Urszula M.

Mateusz K.

Zuzanna W.

Filip W.

Monika S.

Janusz C.

JACEK M.

Janusz W.

Maria P.

Adam K.

Katarzyna W.

Tomasz P.

Tomasz M.

Paweł K.

Magdalena Z.

MONIKA C.

Ewa S.

Henryk S.

Joanna W.

ROBERT U.

Maciej Z.

Anita K.

Agnieszka H.

Justyna S.

Iwona S.

Bożena W.

Jagoda G.

Katarzyna W.

Judyta R.

OSTROMIR D.

Sebastian S.

Paweł U.

Marcela K.

Daria K.

Michał P.

Justyna S.

Magdalena B.

Sylwia K.

ANETA W.

Dorota W.

Jakub K.

LUCYNA S.

Karolina K.

Waldemar B.

Dżesika N.

Karolina K.

Małgorzata D.

Agnieszka C.

Marek S.

Jacek F.

Jadwiga W.

Marcin G.

Halina G.

Paweł K.

Jacek S.

Elżbieta B.

Rafał D.

DOROTA P.

SEBASTIAN D.

Anna J.

Anita K.

Mariusz M.

Jarosław O.

Agnieszka M.

Renata Z.

Aneta P.

Anna A.

Mariusz J.

Arkadiusz M.

Agnieszka W.

Grzegorz P.

Tomasz K.

Grzegorz W.

Marcin S.

Marta K.

Grzegorz P.

Maria S.

GRAŻYNA D.

Marcin W.

Izabela S.

Piotr Ś.

Ireneusz S.

Bożena S.

Krzysztof P.

Justyna K.

Małgorzata K.

Władysława I.

Jaroslaw N.

Lidia C.

Andrzej P.

Agnieszka S.

GRZEGORZ W.

Maciej D.

Małgorzata W.

Miroslaw N.

Anna A.

Ewelina B.

Olewnik A.

Joanna M.

Karolina D.

Iwona D.

ANETA W.

Łukasz G.

Grażyna Ł.

Tomasz B.

Sylwia D.

Elżbieta D.

Dominika W.

Mariola M.

Monika S.

Krzysztof K.

Beata M.

Małgorzata S.

Jacek G.

ADRIAN J.

Aneta D.

Katarzyna D.

Joanna R.

Kinga M.

JOANNA B.

Ilona G.

Patrycja M.

Marcin C.

Anna M.

DOROTA C.

Sylwia W.

Karolina K.

Patrycja W.

Łukasz W.

Sonia D.

Katarzyna W.

Sylwia K.

Sławomir S.

Katarzyna G.

Monika S.

Sylwia S.

Maria P.

Wojciech J.

Marta W.

Andrzej M.

Zdzisław S.

Jarosław P.

RAFAŁ K.

Milena S.

Katarzyna P.

Jerzy R.

Zbigniew B.

Grażyna J.

Julita Ł.

Paulina T.

Iwona K.

Anna Z.

Paweł C.

Kamila J.

Iwona P.

JUSTYNA M.

Mirosława W.

Aldona K.

Katarzyna R.

Lidia N.

Radosław P.

Zuzanna K.

Elżbieta B.

Klaudiusz W.

Andrzej W.

Patrycja L.

Karolina B.

Emilia R.

Jakub O.

Hiacynta N.

Dariusz J.

Krystyna B.

Aleksandra B.

Marta C.

Stella K.

Olga N.

Magda S.

Paweł P.

Katarzyna K.

Wojciech I.

Dorota W.

Bogusław B.

Halina W.

Aneta K.

Katarzyna J.

Agnieszka S.

Tomasz S.

Marta M.

Agata N.

Maria K.

Katarzyna S.

AGNIESZKA S.

Aleksandra S.

Anna S.

Pawel J.

Joanna S.

Krzysztof B.

Weronika B.

Katarzyna M.

Lucyna D.

Dorota S.

Łukasz K.

Agata K.

Roksana P.

ELŻBIETA Ś.

Karolina J.

Katarzyna R.

Katarzyna B.

Joanna C.

Małgorzata B.

Wojciech G.

Witold L.

Oliwia K.

Anna M.

Aleksandra K.

Aleksandra S.

Anna Ł.

Paweł L.

jolanta g.

Katarzyna P.

Monika R.

Izabela R.

Grzegorz F.

Judyta G.

Ewa M.

Katarzyna Ś.

Agnieszka M.

Andrzej B.

Paula Ż.

Wojciech M.

ARKADIUSZ O.

Ryszard G.

Ewa I.

Anita N.

Lucyna J.

Michał J.

Patrycja W.

Dorota K.

Agata B.

Paulina T.

Grzegorz G.

Dorota K.

Marcin B.

Aleksandra B.

Renata B.

ANITA K.

Bartosz K.

Adam W.

Bożena Z.

Dorota S.

Michał K.

Ilona M.

Jakub B.

Aneta M.

Barbara S.

Anna K.

Ola C.

Iryna S.

Marta Ś.

KATARZYNA D.

Renata W.

Maciej K.

Łukasz M.

Kazimierz I.

Joanna B.

Joanna R.

Anna M.

BARBARA C.

Bartłomiej G.

Mateusz H.

Jola K.

Damian L.

Iwona K.

Anna C.

Krzysztof P.

Joanna P.

Gabriela M.

Beata P.

Bartosz J.

Magdalena B.

Małgorzata H.

Małgorzata L.

Anna C.

Damian N.

Kamila W.

Dominik G.

Małgorzata P.

Robert S.

Justyna W.

Norbert K.

Teresa C.

Monika W.

Ewa F.

Przemysław C.

Katarzyna W.

Ewa W.

Wojciech R.

ANETA P.

JOANNA G.

Aneta K.

Robert P.

Joanna S.

Zbigniew T.

Piotr P.

Klaudia K.

Bożena G.

Agnieszka T.

Patryk D.

Katarzyna W.

Katarzyna P.

Anna S.

Ewelina W.

Renata R.

Iga D.

Marta S.

Dawid Ś.

Weronika P.

Bożena L.

Agnieszka W.

Celina S.

Grzegorz S.

Paweł C.

Bożena P.

ZBIGNIEW K.

Jarosław G.

Mateusz A.

Iwona K.

AGNIESZKA S.

Jarosław P.

Joanna B.

Mirela K.

Karina P.

Danuta F.

Elżbieta M.

Anna W.

Alicja M.

Lidia N.

Tomasz D.

Małgorzata G.

Grzegorz S.

Beata K.

jacek z.

Marzena K.

Elżbieta K.

Marzena P.

Anna G.

Urszula K.

Barbara B.

Beata C.

Mateusz M.

Krzysztof K.

Łukasz Z.

Jerzy M.

Maria C.

Zuzanna K.

Agnieszka W.

Natalia M.

JAN B.

Ewa R.

Monika K.

Anna M.

Magdalena W.

Grzegorz P.

Marcin K.

Weronika D.

Krzysztof S.

Olena K.

ANNA J.

AaLEKSANDRA K.

anna j.

Krzysztof A.

Elżbieta T.

Elżbieta K.

JUSTYNA B.

Małgorzata M.

Anna M.

Małgorzata Z.

Andrzej P.

Martyna W.

Zofia N.

kamil s.

Kamil C.

Anna B.

Beata M.

Ewelina R.

Monika Ś.

Marzenna S.

Agnieszka S.

Tomasz M.

Katarzyna M.

Malgorzata K.

Zdzisław Z.

Dominika L.

Mariusz L.

ANNA R.

Anna G.

Jolanta G.

adam s.

Grzegorz K.

Danuta K.

Stanisław K.

Bartłomiej M.

Konrad D.

Milena M.

Dariusz N.

Michał K.

AGNIESZKA W.

Marta M.

Małgorzata P.

Jacek C.

Anna P.

Anita P.

Łukasz K.

Krystyna N.

Katarzyna Ś.

Wioleta W.

Grzegorz T.

Aleksandra S.

Karolina Ł.

Karolina R.

Monika S.

Renata P.

Ewelina N.

Daniel S.

Piotr P.

Kacper S.

Wojciech G.

Anna A.

Wiesław W.

Elżbieta B.

Małgorzata P.

DAGNA W.

Justyna K.

Anita S.

Łukasz B.

Wioletta R.

Anna M.

Mariusz M.

Jakub Z.

Marzena M.

Piotr S.

Marzena K.

Magdalena K.

Sandra M.

Joanna P.

Michał S.

Justyna K.

Izabela B.

Katarzyna R.

Sebastian C.

Grzegorz S.

Michał G.

Patryk Z.

Beata K.

Agata K.

Jarosław O.

Magdalena K.

GRAŻYNA P.

Jerzy S.

Aleksandra S.

Dorota P.

Aleksandra W.

Anna K.

Tomasz K.

Monika M.

Joanna B.

Agata N.

Barbara L.

Filip G.

Beata K.

Svitlana H.

Artur K.

Grzegorz W.

Grzegorz Z.

Marlena J.

Maciej M.

Agnieszka B.

Łukasz B.

Zbigniew S.

Karolina A.

Marek J.

Beata S.

Małgorzata C.

Dorota N.

Rafał W.

Marek S.

Witold D.

Grażyna N.

Jacek N.

Wojciech S.

Dariusz P.

Robert T.

Monika K.

Tadeusz K.

OLA Z.

Michał S.

Katarzyna K.

RYSZARD W.

Anita N.

Katarzyna G.

Małgorzata D.

Jolanta P.

Alicja N.

Paulina M.

Łukasz G.

Mirosław B.

MARTA S.

Marta K.

Tomasz J.

Marcelina P.

Agnieszka L.

Marzena S.

Krzysztof S.

Krzysztof S.

Justyna S.

Agata F.

Wioleta M.

Małgorzata M.

Agnieszka W.

Natalia A.

Beata G.

Teresa K.

Emilia W.

Hanna K.

Paulina S.

Marcin K.

Małgorzata Z.

Krzysztof R.

KATARZYNA G.

Marcin M.

Małgorzata B.

Paulina C.

Izabela K.

Anna J.

Aneta C.

Małgorzata Z.

AGNIESZKA Ś.

Maria P.

Agnieszka Z.

Alicja Ś.

Katarzyna M.

Elżbieta K.

Radosław P.

Dorota Z.

Dorota K.

Danuta Ł.

Mariusz W.

Jolanta M.

Małgorzata K.

MAŁGORZATA R.

REGULAMIN

oświadczenie laureata - nagroda główna
Pobierz Oświadczenie
oświadczenie laureata - nagroda codzienna 300 zł
Pobierz Oświadczenie
oświadczenie laureata - nagroda codzienna 250 zł
Pobierz Oświadczenie
oświadczenie laureata - nagroda codzienna 200 zł
Pobierz Oświadczenie
oświadczenie laureata - nagroda codzienna 150 zł
Pobierz Oświadczenie
oświadczenie laureata - nagroda codzienna 100 zł
Pobierz Oświadczenie

KONTAKT

Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!

i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem
„Loteria Wojas”

lub

info@loteriawojas.pl

Imię*

Nazwisko*

Adres e-mail*

Treść zapytania*

*Pola obowiązkowe.

Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Kontrola aktywności uczestnika
na stronie internetowej loterii
Sklep
Wojas